DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a partnerami


Nazwa Beneficjenta: Hurtownia Kwiatów RÓŻA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 296 595,00 zł.
Wartość dofinansowania: 646 797,50 zł.
Okres realizacji: 2013 –2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO